بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/28
کل خالص ارزش دارائی ها 116,264,658,319 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,563,306 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,563,306 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,584,546 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 74,371

صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن اصفهان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیران سرمایه گذاری:

اعظم ميرجليلي، بهاره عزآبادي، سميرا سليماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وخدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها