بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/24
کل خالص ارزش دارائی ها 195,654,186,169 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,340,193 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,340,193 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,363,431 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 83,606

صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن اصفهان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

اعظم ميرجليلي، بهاره عزآبادي، سميرا سليماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وخدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها