بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/08/27
کل خالص ارزش دارائی ها 184,439,932,812 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,158,606 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,158,606 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,180,044 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 85,444

صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن اصفهان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

اعظم ميرجليلي، بهاره عزآبادي، سميرا سليماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وخدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها